Earthing lighting kolonner regler

Elektrostatisk jordforbindelse er en elektrostatisk jordforbindelse, der anvendes til transport og alle former for brændbare væsker, pulvere og gasser. Elektrostatisk jordforbindelse reducerer risikoen for eksplosion eller antændelse af forskellige former for brændbare stoffer på grund af overfald. Ukontrolleret udledning kan antænde blandingen af væske og gas og den samme eksplosion.

Det er selvfølgelig muligt at fjerne faren for selvantændelse og eksplosion. For at det ville eksistere, bør yderligere transporterede strukturer indeholde en seriøs grundforbindelse, det vil sige en kontrolleret udledning af elektrostatiske ladninger. Denne model af elektrostatisk jordforbindelse vil betydeligt reducere risikoen for eksplosion af transporterede brændbare stoffer. Sådanne enkle jordforbindelser respekterer også jordingsterminalen fra lederen. Kabler, der anvendes til jordforbindelse, er kendetegnet ved lav elektrisk modstand og stor modstandsdygtighed over for mekaniske skader. Selvfølgelig kan du bruge et farligere jordingssystem, der har et beskyttelsessystem, der får produktet til at blive transporteret eller dispenseret, men når jordingen er korrekt forbundet.Undrer du med sikkerhed, når du tilpasser denne jordforbindelse? De bruges hyppigst ved lastning og losning af jernbane- og tankvogne, tanke, tønder og for eksempel procesinstallationer. For at skabe faren for eksplosion fører og blandes og sprøjtes eller pumpes forskellige typer brændbare stoffer. I interferensperioden i det brændbare indhold skabes elektriske ladninger ved kontakt eller adskillelse af molekyler. Hvor en elektrostatisk ladning opstår og glider omkring brændbare stoffer, adheres det til dannelsen af en trussel. Et vigtigt princip om beskyttelse mod elektrostatisk udladning er en rigtig stærk klemme og et godt valgt kabel, hvilket giver mulighed for at foretage en elektrisk ladning til jordpunktet.Det vigtige er, at klemmer og kabler, der anvendes i jorden, skal opfylde meget restriktive retningslinjer, der er angivet på gaden for test. I øjeblikket opnås de bedste resultater ved moderne typer systemjording.