Atomeksplosion med en effekt pa 17 5 kt

Eksplosionen er den hurtige frigivelse af et stort antal energi. Denne handling involverer mange trusler. Eksplosioner er ofte ledsaget af et pludseligt spring i temperatur og tryk, udsendelse af stråling (f.eks. I form af lyn eller en let puls af en nuklear eksplosion eller akustiske bølger (så der er normalt en lyd eller karakteristisk smell af skuddet. Der er en grund til, at dette ukontrollerbare fænomen fylder folk med frygt.

Hvilke overflader er potentielt eksplosive? Oftest inkluderer de zoner, hvor atmosfæren i tilfælde af en potentiel trussel kan forårsage en eksplosion. En eksplosiv atmosfære er forbundet med en speciel blanding af antændelige stoffer, der ligger i form af gasser, dampe eller tåger, dvs. blandinger med luft under atmosfæriske forhold, hvor de forekommer ved for høje temperaturer. Det er værd at vide, at i eksplosive sfærer er det kun gnister eller en elektrisk lysbue, der kan skabe en eksplosion.

Områder med størst risiko for eksplosion er m.im. kemiske fabrikker, raffinaderier, tankstationer, kraftværker, malingsfabrikker, malingsforretninger, tankstationer såvel som køretøjer, rensningsanlæg, lufthavne, kornværker eller værfter. Tænding på ovenstående steder ville føre til eksplosioner, hvis produkter ville være ufattelige. Bestemt ville de medføre enorme materielle tab og også bringe menneskeliv i fare.

For at undgå ovennævnte skader skal du absolut ikke undervurdere den forebyggende handling ved eksplosionsbeskyttelse. Der er oprettet særlige love, direktiver og normer i lande for at reducere risikoen for eksplosion og eliminere potentielle skader. I potentielt eksplosive miljøer skal der installeres et system, der sikrer sikkerheden for alle, der sidder der.